TERMENI ŞI CONDIŢII

 1. GENERALITĂŢI:

Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Societatea ATP Exodus SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina, Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

 1. DEFINIŢII:

Acest site este întreţinut şi administrat de SC ATP Exodus SRL (legal înregistrată), care va fi denumită în continuare Societate. Persoana juridică care comandă şi achizitionează produse prin intermediul site-ului shop.atp-exodus.com, este denumită Client. Adresa web care este proprietatea Societăţii (www.atp-exodus.com), va fi denumită generic site-ul shop.atp-exodus.com. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, preţurile şi celelalte informaţii care se găsesc pe site-ul shop.atp-exodus.com vor fi denumite în continuare conţinut.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR:

Întregul conţinut al site-ului shop.atp-exodus.com este proprietatea Societăţii şi a furnizorilor săi, şi este apărat de lege pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul Societăţii, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului, shop.atp-exodus.com, de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conţinutului, precum şi citirea sau publicarea conţinutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparaţie sau analiză în vreun fel.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:

Avand in vedere intrarea in vigoare, incepand cu 25 mai 2018, a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit Regulamentul general privind protectia datelor, pe scurt RGPD) si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma prevederilor acestui Regulament.

Partile sunt de acord sa se conformeze prezentelor clauze, respectandu-le cu privire la toate datele personale prelucrate.

(1) Partile convin ca pe durata colaborarii sa ia toate masurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvaluirea unor informatii pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obtine in alte modalitati pe timpul desfasurarii contractului. In cazul in care partile nu vor respecta obligatiile asumate cu privire la confidentialitatea informatiilor prin dezvaluirea acestora catre terte persoane, partea considerata raspunzatoare va plati catre cealalta parte daune interese.

(2) Prin accesarea acestor termeni si conditii, reprezentatii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor acestora cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru derularea colaborarii si pentru indeplinirea obligatiilor legale, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.

(3) Prin “date cu caracter personal” inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(4) Partile iau cunostinta prin aceste clauze, de drepturile de care beneficiaza in calitate de persoana vizata, respectiv:

- dreptul de acces;

- dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal;

- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;

- dreptul de portabilitate a datelor;

- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc;

- dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei;

- dreptul de a nu face obiectul unei proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

De asemenea, partile iau la cunostinta faptul ca pentru a exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, al celeilalte parti.

(5) Obligatiile partilor privind conformitatea prelucrarilor

Partile nu vor lua, cu privire la datele cu caracter personal, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii. Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.

In acest sens, fiecare parte declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurand cealalta parte ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cumparator numai limitat la ceea ce este necesar in raport cu scopurile declarate mai sus, si va lua masurile necesare pentru a furniza persoanelor vizate orice informatii pe care acestea vor fi indreptatite sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de parti.

Fiecare dintre parti va implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, masuri care sa ofere un nivel de securitate corespunzator, inclusiv securitatea comunicatiilor electronice.

Partile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul implicat direct in ducerea la bun sfarsit a serviciilor solicitate.

De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

(6) Oricare dintre parti va notifica in scris cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil in imprejurarile date, si, in orice caz, in cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a datelor cu caracter personal accidentala, neautorizata sau ilegala. Notificarea va mentiona (i) detaliile bresei de securitate, (ii) tipul de date care au facut obiectul bresei de securitate si (iii) identitatea fiecarei persoane afectate (sau, daca nu este posibil, numarul aproximativ de persoane vizate si de inregistrari de date cu caracter personal vizate). Pentru societatile din ATP Exodus Group, comunicarea se face pe email: datepersonale@atp-exodus.com.

 

 1. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII:

Societatea şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini, etc. În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatea îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligaţiilor Societăţii, faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv, sume reprezentând valoarea produselor livrate necorespunzător sau nelivrate. După expedierea produselor, Societăţii nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi deasemenea, nici returnarea produselor.

 

 1. COMANDA CLIENTULUI:

Prin transmiterea comenzii, clientul se angajează contractual să achiziţioneze produsele comandate. Contractul se consideră încheiat în momentul trimiterii de către vânzător a mesajului de confirmare a comenzii clientului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu o comandă. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în comandă.

 

 1. TRANSFERUL RISCULUI:

Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor este transferat acestora la expediere odată cu predarea produselor de către vânzător curierului sau direct clientului. În momentul preluării pachetului, clientul are obligaţia de a verifica integritatea acestuia. Dacă pachetul este avariat si nu este anexat procesul verbal legat de avarierea acestuia, clientul are dreptul să refuze primirea pachetului. Dacă primeşte pachetul avariat fără procesul verbal, o face pe propria raspundere. Pentru validarea altor reclamaţii, clientul va păstra bonul de achitare a coletului.

 

 1. GARANŢIA PRODUSELOR:

Produsele cumpărate prin intermediul site-ului shop.atp-exodus.com, beneficiază de garanţie conform conditiile detaliate aici

 

 1. RETURNAREA PRODUSELOR:

Condiţiile de retur sunt publicate aici

 

 1. TERMENE DE LIVRARE:

Termenul de livrare al produselor cumpărate de la societatea noastră, în mod normal este de cel mult 1- 2 zile pentru mărfurile existente în stoc.

 

 1. TAXE SUPLIMENTARE:

Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi eventualele cheltuieli de expediţie, numai în cazul în care expedierea se face cu poşta rapidă, la solicitarea clientului. Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

 

 1. FRAUDĂ:

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului shop.atp-exodus.com, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul shop.atp-exodus.com, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului shop.atp-exodus.com, şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 

 1. LITIGII:

Orice litigiu apărut între Clienţi şi Societate va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţei de judecată competentă în a cărei rază teritorială se gaseşte sediul social al VÂNZATORULUI. Prezentele clauze se completează cu cele din contractul încheiat cu clientul/clienţii, acolo unde e cazul.